Общи условия за използване сайтовете на „Нюз2“ ЕООД

I. Предмет на условията
1. Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (потребител на услуги) и „Нюз2 ЕООД“.

 1. „Нюз2 ЕООД“ (Дружеството), чрез сайтовете zapernik.com и news2.bg (Сайтовете), предоставя безплатно услугите описани в тези общи условия на своите потребители.

 2. Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са свързани с предоставяне на медийно съдържание, видеоматериали, изображения, текст и други, включително предоставени от потребители.

II. Обхват и влизане в сила
1. Общите условия се прилагат в отношенията с потребителите.

 1. Услугите предоставяни, чрез Сайтовете са предназначени за потребители над 16г. По изключение и след удостоверяване на съгласието на родител или настойник услугите на News2.bg и zaPernik.com могат да бъдат ползвани от деца под тази възраст, при спазване на нормативните ограничения за обработване на данните им.

 2. Общите условия се намират на https://id.offmedia.bg/terms2018.html и линкове към тях са разположени на входните страници на всички сайтове на „Нюз2 ЕООД“. С влизането на Сайтовете от потребителите се счита, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. От този момент се приема, че те влизат в сила и срокът им на действие изтича с прекратяване ползването на Сайтовете.

III. Права и задължения на потребителя
1. Потребителят има право на онлайн достъп до услугите предоставяни от „Нюз2 ЕООД“.

 1. Потребителят може да осъществява достъп до потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Сайтовете, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната им функционалност.

IV. Права и задължения на „Офф Медия“ АД

 1. „Нюз2 ЕООД“ се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на услугите съобразно настоящите общи условия.

 2. „Нюз2 ЕООД“ не носи отговорност за споделяното потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на предоставяните услуги.

 3. „Нюз2 ЕООД“ има правото да поставя на всяка от страниците на Сайтовете, линкове, рекламни банери и рекламни съобщения за стоки и услуги, предлагани от дружеството или от трети лица, както и линкове и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Нюз2 ЕООД“. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на Сайтовете.

 4. „Нюз2 ЕООД“ има право да предоставя възможност на трети страни да позиционират реклама и/или рекламни съобщения посредством техни системи за управление на реклама, както и да дава възможност на трети страни да получават автоматизирано данни за поведението на потребителите за рекламни или статистически цели при спазване на приложимите норми. За повече информация виж Политика за поверителност на личните данни.

V. Интелектуална собственост

 1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайтовете от „Нюз2 ЕООД“ са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да доведе до гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Публикуване на значителна част от материал може да става само при поставяне на активен линк към материала. Директно препечатване на материал (copy/paste) или препечатване с незначителни изменения може да става само след изрично разрешение от „Нюз2 ЕООД“.

 1. Използване на RSS емисии. RSS емисиите са XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в мета информацията на всеки сайт. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията и могат да бъдат пре-публикувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение.

VI. Ограничаване на отговорността

 1. При публикуване на медийно съдържание „Нюз2 ЕООД“ се стреми да поддържа точна, вярна и последна информация на сайтовете си, но не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски. Дружеството не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията. „Нюз2 ЕООД“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация. „Нюз2 ЕООД“ не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които някой от нейните сайтове съдържа препратки.

 2. „“Нюз2 ЕООД“ полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите които предоставя, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „Нюз2 ЕООД“ не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди.

 3. „Нюз2 ЕООД“ не носи отговорност за препечатано от други сайтове съдържание.

 4. „“Нюз2 ЕООД“ не носи отговорност за действията на трети страни позиционирали реклама или рекламни съобщения в Сайтовете.

VII. Поверителност и лични данни

1.“Нюз2 ЕООД“ може да използва информация за посещаемостта на сайтовете, действията на потребителите за осъществяване на услугите си с всичките им функционални възможности, за поддържане на информационната сигурност, оптимизиране и предлагане на препоръчано съдържание, статистически и маркетингови проучвания, позициониране на реклама и рекламни съобщения и цели свързани с качеството и стабилността на предоставяните услуги и подобряването им.

2.“Нюз2 ЕООД“ има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи активности на потребителя, включващи, но не само:

отваряни страници на Сайтовете,
продължителност на престой в страницата,
написани коментари,
гласуване при участие в рейтингови системи,
попълнени анкети,
време и дата на засеченото събитие,
при използването на Сайтовете с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за потребителя или позициониране на реклама.

3.“Нюз2 ЕООД“ може да предоставя на трети страни възможност за автоматизирано събиране на данни за активностите на потребители за осъществяване основно на рекламни и статистически цели.

 1. Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство при използване на „бисквитки“. Забраната или изтриването на „бисквитки“ от страна на потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност за достъп до Сайтовете или да получи услугите по тези Общи условия. Виж Политиката за поверителност на личните данни.

VIII. Промени в общите условия

„Нюз2 ЕООД“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените в Сайтовете си.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна 8.8.2020 г.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com