5 причини за ръст на цените на недвижими имоти

Що се отнася до недвижимите имоти, цените са „подивяли“ по целия свят. Едната причина за това е рязкото покачване на цените на строителните материали , а другата, много важна – е нарастващото търсене.

По-дълбокият въпрос е защо търсенето се е увеличило и защо предлагането не е нараснало достатъчно, за да отговори на търсенето . Хю Хартиган, старши съветник в Националната корпорация за жилищно финансиране и инвестиции, казва, че жилищата имат две цели, а именно финансови активи и осигуряване на подслон.

5 причини за ръст на цените на недвижими имоти

Търсенето на подслон нараства, когато населението се увеличава, докато търсенето на жилища като финансов актив е до голяма степен повлияно от икономически фактори, особено лихвените проценти.

1. Достъпът до кредит и ниските лихвени проценти обуславиха повишеното търсене, а тъй като предлагането не успя да го съпостави, нарасна и цената на недвижимите имоти. Такъв е случаят не само в света, но и у нас: писахме за факта, че на някои места има 10 купувачи за един апартамент . Осигуряването на заем със същия обем на по-ниска ставка прави възвръщаемостта на лизинга по-привлекателна за инвеститорите, докато по-ниските лихви увеличават способността на собствениците на жилища да вземат заеми, за да купят по-голямо жилище.

2. Населението нараства и не можем да го пренебрегнем и в този контекст. Основният фактор, който увеличава търсенето в дългосрочен план, е нарастването на населението, защото това означава, че повече хора се нуждаят от място за живеене. Това се случва особено осезаемо в големите градове, които приемат за свои жители редица млади хора от по-малките населени места.

3. Контролирано планиране. Винаги има забавяне, когато предлагането догонва търсенето и контролът върху планирането може да изостри това, като ограничи предлагането в опит да отговори на това търсене. В контекста това означава ограничаване на по-висока плътност. С други думи, дали кварталите трябва или не трябва да бъдат пренаселени, съществуват общински ограничения за планиране, наред с други неща, защото жителите на населено място настояват за запазване на „кварталния характер“.

4. Данъкът, като много важен елемент .Държавите стимулират инвестирането в недвижими имоти. Ако имота Ви е записан на името на юридическо лице, се ползвате от данъчен кредит и редица данъчни облекчения. Те са отличен гарант срещу инфлационните цени на останалите стоки и услуги.

5. И пенсията има роля във всичко. Въпреки че данъчната политика увеличава търсенето на апартамент като финансов актив, запасяването на потребителите с имот, който да им носи допълнителен доход към пенсията възпира собствениците на жилища от продажба.  Те пазят имотите си докато са живи. Това кара цените да се покачват.

А сега, ще се изненадате, че Нюз2 е станал по-интересен от Блиц и Пик. Вижте първа страница от тук.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

Be the first to comment

Силата на коментарите: