Сметната палата: „Автомагистрали“ ЕАД е получило незаконно от държавата над 4 млрд. лв

След извършен одит от Сметната палата за дейността на „Автомагистрали“ ЕАД за периода 01.01.2016 – 31.12.2020г. беше установено, че дружеството в получило над 4 млрд. лв. в нарушение с изискваняита на закона.

Особено внимание е обърнато на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Проверката разкрива, че от 15 договора 6 са сключени без такава процедура, като пък 4 от тях по този ред на възлагане са сключени между „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ за строително-монтажни дейности. Общата им стойност е 3 652 036 хил. лева без ДДС, което е 96,9 % от общата стойност на всички изпълнявани от дружеството договори през одитирания период.

Едно от нарушените условията за възлагането е дружеството, доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. Така договорите са били възложени на подизпълнители с установени пропуски – липса на публичност, без ясни критерии и проверка при подбора и липса на проверка за свързаност между ръководството и служителите и лицата, на които се възлагат дейности.

Общият извод е, че установените пропуски във вътрешмата политика на дружеството не давата увереност, че средствата са разходвани ефективно, конкурентно и прозрачно.

Бившият представител от „Демократична България“ Мартин Димитров публикува основните разкрития, до които води проверката на Сметната палата.

Последни новини:

Be the first to comment

Силата на коментарите: