Международните наблюдатели със забележки за изборите в България

Парламентарните избори в България бяха конкурентни и ефективно организирани въпреки трудните обстоятелства, предизвикани от пандемията от КОВИД-19. Фундаменталните свободи бяха спазени. Масивното използване на държавни средства обаче даде на управляващата партия сериозно предимство, а липсата на редакционно многообразие при отразяването на изборите от медиите предизвика безпокойство. Това гласят основните констатации в изявление на международния секретариат на Парламентарната асамблея (ПА) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за произведените на 4 април парламентарни избори в България.

Съвместната мисия за наблюдение на изборите, включваща представители на ПА на ОССЕ, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на Службата за демократични институции и човешки права към ОССЕ, прави извода, че докато юридическата рамка в България е адекватна за произвеждане на демократични избори, то все така трябва да се обърне внимание на ключовите дългогодишни препоръки за привеждане на изборното законодателство в съответствие с международните стандарти и добрите практики. Наблюдателите също така отбелязват, че неотдавнашните промени в изборното законодателство, включващи използването на машини за гласуване, са били приети без съдържателни консултации със съответните заинтересовани страни.

„При тези избори имаше силна конкуренция между множество партии, които можеха свободно да достигнат с посланията си до електората , казва Артур Герасимов, специален координатор и лидер на наблюдателите на ОССЕ, изпращани на краткосрочни мисии. „Медийната среда обаче си остава повод за безпокойство. По-специално до голяма степен липсват редакционното многообразие и аналитичното отразяване, които са ключови за гласоподавателите, за да направят те информиран избор“, допълва той.

Отсъствието на разследващо или аналитично медийно отразяване, заедно с политическата реклама вместо новини, ограничи способността на гласоподавателите да направят информиран избор, казват набюдателите от ОССЕ. Те допълват, че управляващата партия е имала и значително присъствие в медиите заради редица държавни инвестиции, свързани с пандемията от КОВИД-19 и инфраструктурни проекти, започнати по време на предизборната кампания.

„Решението на българските власти изборите да бъдат произведени въпреки рисковете в тези Ковид времена и усилията да се осигури един инклузивен процес, като се гарантира сигурността на всички гласоподаватели и на членовете на избирателните органи, са силно похвални“, казва Паскал Ализар, оглавил делегацията на Парламентарата асамблея на ОССЕ. „И докато избирателните списъци до голяма степен се ползват с доверието на обществеността, то възможността да бъде добавен човек в даден списък в деня на изборите без силни гаранции е силно проблематична“, допълва той.

Международната мисия на наблюдателите на изборите е наброявал 92 души от 32 страни. Екипът на ПА на ОССЕ се е състоял от 44 депутати и служители, се отбелязва в съобщението.

561
Съмнявате ли се в реалното здравословно състояние на Бойко Борисов?

Be the first to comment

Силата на коментарите: