Спрете да бъркате парите с богатството

Въпреки че производството на стоки и услуги е намаляло в резултат на covid-19, правителствата печатат все по-големи суми пари. Фактът, че това изглежда разумно за много хора, произтича от общо и разбираемо погрешното схващане: а именно, че парите са богатство. В крайна сметка, хората с много пари се смятат за заможни, нали така? Въпреки, че богатството и парите често се намират под общ знаменател, те са много различни по своя характер и значение.

Богатството в повечето отношения е по-осезаемо и следователно по-лесно за разбиране от парите. Полезните стоки и услуги и, може би по-важното, производствените ресурси, необходими за създаването на полезни стоки и услуги, са богатство. Хлябът е богатство, както и фермите, фабриките и човешкият труд и изобретателност, необходими за отглеждането и обработката на културите, необходими за производството му.

Междувременно парите най-добре се разбират като инструмент, използван за трансформиране на богатството от една форма в друга. Например вашите умения и способност за извършване на работа са форма на богатство. Така е и с храната, която ядете. Парите, които ви се изплащат в надници, които от своя страна предавате на хранителния магазин, изпълняват простата, но съществена задача за ефективно превръщане на труда ви в храна.

От това трябва да стане ясно, че размерът на богатството в една икономика е много по-голям от количеството пари, тъй като богатството само периодично и за кратък период от време се превръща в пари, преди, обикновено, да бъде превърнато в друга форма на богатство.

За да Ви стане ясно си представете собственик на малък бизнес, който се пенсионира и продава бизнеса си. Малко вероятно е той да задържи приходите от продажбата в банковата си сметка или под матрака. Вместо това по вероятно ще използва парите, за да инвестира в друг бизнес (или директно, или чрез актив), за да генерира доход за пенсиониране. И, разбира се, всички знаем, че в крайна сметка нашите пари ще се трансформират в храна, жилище, бензин и други нужди за живота.

От края на 90-те години обаче количеството пари в икономиката нараства много по-бързо от богатството или икономическата продукция. От началото на пандемията covid-19 този растеж се е ускорил неимоверно, дори когато икономическите ограничения на правителствата заради вируса са причинили спад на производството.

Това мислене обаче прави елементарната грешка, като се объркват парите с богатство. Създаването на трилиони долари нови напечатани пари няма да създаде квалифицирана работна ръка или други производствени ресурси, необходими за постигането на тези цели, особено тъй като в съвремието повечето нови пари се създават от банки, отпускащи заеми срещу собственост.

За да илюстрираме с пример, нека се върнем към нашия малък бизнесмен. Ако през времето, в което той се разпродаде, в икономиката навлезе голямо количество нови напечатани пари, за съжаление на нашия пенсионер, неговите пари, генерирани от продажбата на реално богатство, сега се конкурират с новонапечатаните пари, създадени от нищото. Следователно неговото бизнес богатство няма да може да закупи толкова богатства под други форми, колкото би било, ако не бяха напечатани новите пари.

По-притеснително е обаче, че богатството се преразпределя от хора, който нямат способността да създават и съхраняват богатство, и отива към хора, които са с връзки и достъп до неограничени суми от новонапечатаните пари.

И така, сега имаме ситуацията, пред която са изправени голяма част от хората в развития свят. Сега производителните индустриализирани икономики през последните четиридесет години видяха, че голяма част от тяхното богатство преминава под контрола на онези големи корпорации, дружества с частен капитал и рисков капитал, с привилегирован достъп до новонапечатани пари. Въпреки това, вместо да използват тези пари, за да инвестират в иновации и растеж, за да създадат допълнително богатство, тези нови собственици вместо това избраха да разграбят фирмите, които контролират, като ги принудят да теглят дългове.

Въпреки че това би повишило както печалбите, така и бонусите на мениджърите, това е направило фирмите по-задължени и уязвими на икономически шокове, както и по-малко иновативни и продуктивни. Богатството, натрупано в продължение на десетилетия, е пропиляно и в процеса неравенството между доходите и застрашава социалната стабилност.

Както каза специалистът по несъстоятелността Рой Адкин в документалния филм „Лигата на господата“:

„Икономистите изглежда смятат, че всички проблеми могат да бъдат решени с пари, чрез използване на пари, а не чрез създаване на богатство. Но те никога не са се доближавали до него. Затова бих задал въпроса: Чии пари? Какви пари? Откъде идват? “Парите са инструмент. Той извършва полезна услуга, когато улеснява обмена на различни форми на богатство. Това обаче не е богатство. При сегашната ни парична система обаче силата на парите е нараснала до точката, в която те вече не са служител на богатството, а вместо това са неин господар и дори разрушител. Като се има предвид това, продължаващото и ускорено създаване на пари, макар и да се продават като средство, чрез което можем да създадем по-добро общество, е по-вероятно да ни отведе в точно обратна посока.

Последни новини:

Be the first to comment

Силата на коментарите: