Дисциплина срещу наказание: Примери как да възпитаме децата си

Споделете:

Да научиш децата да различават правилното от грешното, положително от отрицателно и че действията имат последствия не винаги е лесно. Това е особено вярно в момента, когато знаете, че детето ви се държи по-малко от идеалното. Какво може да направи един родител, за да гарантира, че детето му не само ще разбере, че действията му не са подходящи, като същевременно му обясни защо това е така и в идеалния случай му помогне да разбере, че не трябва да продължава с това поведение напред.

Дисциплината и наказанието често се бъркат“. Тези две неща трябва да се разглеждат като напълно отделни родителски действия . Но каква е разликата и дали едното е по-добро от другото?

Какво е наказанието?

Наказанието е съсредоточено върху спазването, а не върху преподаването“, казват специалистите.

Наказанието е подход, който често се използва за дисциплиниране, като кара детето да съжалява за лошото си  поведение и евентуално имайки страх от ново наказание, да спре бъдещото нежелано поведение.“

По своето естество наказанието е реакционно. Вие го прилагате като отговор на нещо. Поради това обикновено наказанието не помага на детето да се учи и расте . Наказанието обикновено не е умишлено – то просто се случва, защото, в момент на беля например, ние реагираме емоционално и като реакция на направеното от детето.

Въпросът е, когато родителите прилагат наказание, това, което обикновено се опитват да направят, е дисциплина. Те се опитват да научат децата на самоконтрол, последици от действията им и отговорност. Но ако детето няма уменията да създава желаното поведение, да разбира какво трябва да направи или да има подходящи знания защо трябва да промени поведението си, то може да не разбере напълно какво се случва.

Примери за наказание:

Когато едно дете се държи шумно с брат или сестра си, вие му отнемате смартфона.
Ако едно дете не почисти стаята си, то не може да яде десерт.

Какво е дисциплина?

Дисциплината идва от латинския корен на думата и означава „да преподаваш“. Това е начинът, по които родителят може да взаимодейства с децата си, за да може да разбере какво се очаква от тях, да има инструменти за решаване на проблеми и да вземе добри решения относно поведениетот им.

По същество дисциплината започва още преди „лошото поведение“ дори да бъде изразено: Трябва да обясните на децата си какво очаквате от тях, защо очаквате те да действат по този начин, какви са последиците в „реалния живот“, ако не го направят и какви резултати може да се очакват, ако го постигнат.

Дисциплината е инструмент, който въвежда набор от насоки, които използвате, за да научите уроци. По същество тя дава на децата инструментите, от които се нуждаят, за да учат житейски уроци, да се самонаблюдават, да се саморегулират и да разбират границите си.

Примери за дисциплина:

Съставяне на график за почистване на общите части, като се обяснява, че ако децата не го спазват, не могат да идват приятели наа гости, тъй като къщата не е подредена.

Обяснението, че технологията е привилегия и ако не се отнася внимателно с телефона, тогава не може да го ползва.

Засилване на важността на училищната работа чрез обяснение, че възрастните не могат да се наслаждават на „свободното време“, докато не свършат проектите си.

Кое е по-ефективно?

Наказанието обикновено е неефективно като средство за преподаване, защото когато детето се страхува или е стресирано, мозъкът му е в затворено състояние и няма възможност да научи урок. Освен това, ако детето не бъде научено защо и как по отношение на поведението, те може да не разберe как да вземe по-добри решения или защо трябва да ги вземе. Всъщност, по-голямата част от времето наказанието няма нищо общо с лошото поведение. Следователно използването на наказания често се отразява на самите родители, а не на децата.

Дисциплината заема голяма част от взаимодействията между родителите и децата, така че използването й като форма за обучение е от съществено значение за подпомагане на здравословното развитие на малчуганите. Не се стресирайте прекалено много и просто опитайте да обясните ситуацията на детето си следващия път.

За да могат децата да се учат, разбират и коригират поведението си, трябва да им се помогне да го направят. Създаването на ясни насоки за очакваното от тях поведение, обяснения защо и последствията в реалния живот на действията им, ще помогне на децата да научат границите си и как да се превърнат в отговорни и разумни възрастни.

News2 - богати, известни, красиви - най-интересните новини!

Не пропускайте:

Be the first to comment

Вашият коментар