Кой написа проекта за тази Конституция ?

Споделете:

КОЙ НАПИСА ПРОЕКТА ЗА ТАЗИ КОНСТИТУЦИЯ?

Кой написа Конституцията, в която е отменено, че „България е демократична, правова и социална държава“?

Кой написа тази Конституция, в която са зачеркнати „общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост“?

Кой написа тази Конституция, в която липсва „върховният принцип за правата на личността, нейното достойнство и сигурност“?

Кой написа тази Конституция, в която на депутатите е отменен основният им дълг – да пазят националното и държавното единство на България?

Кой написа Конституцията, в която е сбъркан гербът на България?

Кой написа Конституцията, в която има понятието „Съдебен съвет на прокурорите“?

Кой написа Конституцията, в която с 31 депутати ще могат да се приемат закони, а с 80 – да се променя и приема Основният закон на държавата?

Кой написа Конституцията, в която депутатите сами ще си определят заплатите и това може да е и тайно?

Кой написа Конституцията, в която главата „Основни права и задължения на гражданите“ е сложена на опашката?

Кой написа Конституцията, в която няма нито ред за представителната демокрация?

Как с тази Конституция се дава властта на народа?

Валерия Велева

News2 - богати, известни, красиви - най-интересните новини!

Не пропускайте:

Be the first to comment

Вашият коментар