Консорциумът „Соф кънект“ взема летище София на концесия за 35 години

Консорциумът „Соф кънект“ взема летище София на концесия за 35 години. Това става възможно, след като днес Върховният административен съд реши да остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията от 14 ноември 2019 г., съобщи Би Ти Ви.

С него е потвърден изборът от Министерството на транспорта, информационните съобщения и технологии, с което за концесионер е определен консорциум „Соф кънект“.

Процедурата беше спряна и започна съдебен процес, след като трима от участниците в обществената поръчка за концесионер на аеропорта подадоха жалби. Това са консорциум „Витоша“, консорциум между „Еърпортс Де Пари“ SA и „ТАВ Хавалиманларъ холдинг“ , както и участникът „Фрапорт България“.

Съдът е приел, че КЗК е осъществила дължимия контрол по законосъобразност и се е произнесла в рамките на проучването, което е регламентирано в Закона за концесиите. Тричленният състав на ВАС е установил също, че правилно КЗК не е открила нарушения при провеждане на процедурата, а също и несъответствия между офертата на спечелилия участник и документацията за възлагане на концесията.

Магистратите приемат, че КЗК е извършила дължимата проверка по законосъобразността на действията на министъра на транспорта, информационните съобщения и технологии както в процедурата за допускането до участие, така и по отношение на съответствието на определения за концесионер консорциум с критериите за възлагане на концесията, посочени в техническата документация.
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

Be the first to comment

Силата на коментарите: