Кирил Домусчиев влезе във властта

Споделете:

Националният съвет за тристранно сътрудничество на онлайн заседание избра Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, за ротационни заместник-председатели на НСТС, съответно от организациите на работниците и служителите и на работодателите, за срок от една година, считано от днес, 13 април 2020 г. Това съобщи правителственият пресцентър. Димитров и Домусчиев ще заменят съответно Димитър Манолов (президент на КТ „Подкрепа“) и Цветан Симеонов (председател на УС на Българска търговско-промишлена палата).

Правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., информира още правителствената пресслужба.

Съгласно предложените промени в проекта на постановление, размерът на изплащаните компенсации ще бъде 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за същия месец на всеки работник или служител, за който се изплащат компенсации. В случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

При установено непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.  Промените ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането в сила на постановлението.

Социалните партньори, с изключение на АИКБ, подкрепят проекта на постановление. Припомняме, че мярката, известна като 60/40, вече претърпя една модификация.  Работодателите и синдикатите имат допълнителни предложения, с които според тях ще се постигне по-голяма яснота и гъвкавост при прилагане на мярката.

News2 - богати, известни, красиви - най-интересните новини!

Не пропускайте: