Пращат служителите на ДАНС на физзарядка

01.01.2020

Държавните служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ ще трябва да осъществяват обща физическа подготовка чрез специално предвидени за тази цел занимания с физически упражнения или вид спорт.

Физзарядката ще трябва да продължи не по-малко от два астрономически часа седмично:

– вторник и четвъртък – един в работно и един в извънработно време, които са последователни. Това предвижда проект на Инструкция за условията и реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”, публикуван миналата неделя за обществено обсъждане.

Проектът на инструкция е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 68 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, съгласно която по време на службата си държавните служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ са длъжни да поддържат физическата си подготовка по ред, определен с инструкция на председателя на агенцията.

Целта на часовете по спорт е членовете на ДАНС да поддържат форма както със специализирани, така и с общи тренировки, за да постигат по-добри резултати в работата си.

Държавните служители, заемащи длъжност главен експерт или по – ниска също ще имат изпити, които ще се оценяват с „изпълнил“ или „неизпълнил“, в зависимост от резултатите им.
Тези, които нямат възможност да посещават заниманията по физическо, пък ще трябва задължително да участват в пешеходни походи които ще се провеждат веднъж месечно.

Самите тренировки пък няма да повлияят на държавния бюджет, се посочва в мотивите за проекта.

Думи