Какво се променя? Как компаниите ще работят със служителите си през 2020г.?

23.12.2019

През последните няколко години работното място се промени почти до неузнаваемост. С увеличаване на фрийлансърите, работниците от вкъщи и напредъка на технологиите, оформящи начина, по който работим, следващата година ще бъде още по-различна. Ето някои от основните тенденции:

Гъвкава работа

През последните няколко години се наблюдава драматично увеличение на броя на хората, участващи в тенденцията да сменят една дългосрочна работна позиция за по-краткосрочна или по-гъвкава работа.

Темпъри, контрагенти, фрийлансъри и служители работещи от дистанция попадат в тази категория, като често работят за компании за по-кратки периоди от време, въз основа на проекти или домашна работа. За някои това е начин за изграждане на по-гъвкав живот, работещ извън традиционното работно време или работещ за няколко компании наведнъж. Изследване всъщност изчислява, че през 2020 г. над 40% от работниците в САЩ ще бъдат независими изпълнители.

През последните няколко години имаше огромна промяна по отношение на дистанционната работа. Друго изследване  установи, че работата от разстояние е нараснала с 91% през последните 10 години, а през 2020 г., половината от хората в развитите държави ще бъдат на работа от дистанция под някаква форма.

Някои компании и сега работят изцяло дистанционно, без офис пространство и служители, някои компании имат един или двама отдалечени членове на екипа си, а някои фирми предлагат на всички служители възможността да работят дистанционно за ден или два пъти седмично.

Този вид работа има огромно влияние върху човешките ресурси, от процеса на наемане на работници до структурата на компанията и комуникационните практики при работа с работници на непълно работно време. Въпреки че това несъмнено означава, че има предизвикателства за преодоляване, тази непрекъснато нарастваща гъвкава работна тенденция не отива никъде. HR лидерите трябва да разгледат какво точно означава икономиката на фрийлънсери за тяхната компания и как най-добре да се справят с нуждите от краткосрочни, гъвкави и свободни работници. Това може да се случи чрез засиленото използване на инструменти за управление на производителността, редовни сесии за видеоконференции за целия екип и други.

В помощ на служителите

Този по-холистичен, по-малко фокусиран подход ситуиран отгоре надолу дава възможност на служителите да разгърнат своя потенциал и напредък по свой начин.

Концепцията разчита на три основни стълба:

  • Професионален растеж: ускоряване на скоростта, с която мениджърите и хората учат и растат
  • Яснота и привеждане в съответствие: запазване на всички служители в съответствие със стратегията, целите и процеса
  • Стойност и въздействие: изграждане на култура, в която всеки се чувства ценен и получава признание

Чрез прилагането на трите тези правила компаниите могат да гарантират, че хората им се чувстват под контрола на своята работа и напредък, увеличавайки цялостната ангажираност, растеж и производителност. Този модел има голямо влияние върху опита на служителите, нещо, което помага на компаниите да  превъзхождат тези, които имат по-малко насочени към хората практики.

HR чатботове

Използването на чатботове може би вече е често срещано явление в много HR отдели, но през 2020 г. ще има голям ръст на този тип комуникация.

Използването на чатботове може да бъде невероятно полезна практика за човешките ресурси. Тези автоматизирани разговорни инструменти могат да предоставят полета на запитвания на ниско ниво, често задавани въпроси и процеси като скрининг на кандидати и да помогнат на HR да освободи ценно време, за да се съсредоточи върху по-задълбочени разговори и взаимодействия с екипа.

Използването на чатботове за първоначални взаимодействия означава също, че средното време за отговор е по-бързо, значително ускорява процесите, като бързо се грижи за решаването на по-малки проблеми или запитвания, които възникват. Съществува също потенциал те да бъдат използвани в за провеждането на интервю, за да заменят традиционното интервю, например. Ботовете могат да зададат на потенциалните кандидати някои първоначални въпроси, на които HR може да анализира отговорите, преди да реши кой да покани на интервю лично.

Изкуствен интелект

HR отделите през 2019 г. се съсредоточиха върху повече решения, ръководени от данни , като анализите информираха повече и повече за свършената работа. HR е по своята същност е фокусиран върху хората, така че има много данни и е от ключово значение да се възползвате максимално от всичко, така че всеки да получи възможно най-доброто преживяване на работното си място.

Това ще важи и за 2020 г., тъй като има все по-голям фокус върху по-автоматизирани подходи. Въвеждат се по-нови практики, които увеличават автоматизацията в цялата област. Изследвания прогнозират, че през 2020 г. всеки пети работник, ангажиран главно с по-елементарни задачи, ще разчита на изкуствен интелект, който да му помогне да свърши работата си.

Изкуственият интелект вероятно никога няма изцяло да поеме човешката дейност на HR, но ще изисква постигане на баланс между човешките и технологичните процеси, особено във фазата на набиране на персонал. Идеята не е да се премахне човешкият елемент, а да се създаде по-рационален подход, при който изкуственият интелект се използва като инструмент за подпомагане и повишаване на текущите процеси, повишаване на ефективността със задачи като скрининг на кандидатите и административни задачи като заявки за почивка , планиране на интервюта и анализи.

Всички тези тенденции вероятно ще окажат голямо влияние върху следващите няколко години в HR. Въпреки това, винаги е важно да се съсредоточите върху това, което работи за вашата компания и нейните хора. Всяка компания е уникална и изисква различни практики. Имайте предвид какво работи за вашата организация и какво ще помогне, а не пречи,

Автор: Бас Конке – основател и изпълнителен директор на Impraise.

Коментирай